Co je Business Continuity Fórum?

BC Fórum představuje komunitu lidí a platformu, která umožňuje sdílení zkušeností a informací mezi českými a slovenskými profesionály v oblasti Business Continuity. Během pravidelných setkání, jež se konají 2-4x ročně, jsou prezentovány a diskutovány aktuální trendy, projekty a témata v oblasti kontinuity podnikání, krizového řízení či řízení rizik.

Účastníci si z každého setkání odnášejí nové poznatky, neocenitelné zkušenosti svých kolegů na podobných pozicích i optimistický výhled do budoucích měsíců. Celá naše komunita kontinuálně pracuje na zvyšování povědomí o nutnosti řízení kontinuity a krizového plánování.

Protože chceme, aby setkání byla vždy otevřená a umožnila upřímnou a konstruktivní diskuzi, řídíme se pravidly Chatham House. Účastníci našeho fóra tedy mohou volně nakládat s obdrženými informacemi, ale nesmí určit nebo jinak zveřejnit jejich zdroj.

Chcete se k nám přidat?
Přihlaste se již teď na příští Business Continuity Fórum!

Registrace ZDE


Jak jste na tom vy?

Velký průzkum uskutečněný společností PwC v regionu střední a východní Evropy na jaře 2018 ukázal, že oblast Business Continuity je na vzestupu a musí ji řešit stále větší množství firem napříč odvětvími. Máte v plánu implementovat principy kontinuity ve vaši společnosti? Zkušenosti členů BC fóra vám mohou v lecčems pomoci.

Business Continuity plány

Máme Nemáme Pracujeme na tom

Disaster recovery plány

Máme Nemáme Pracujeme na tom

Plány krizového řízení

Máme Nemáme Pracujeme na tom

Implementaci ISO22301

Plánujeme Neplánujeme


Příští Business Continuity fórum

14.
BC Fórum

Podzimní BC Fórum

1Q/2020, PwC Experience Center


Registrace na podzimní BC Fórum zatím není otevřena. Pokud byste se rádi stali členy komunity, kontaktujte prosím organizační tým PwC.

Minulá Business Continuity Fóra

13.
BC Fórum
06/2019 - Letní BC Fórum s praktickými scénáři
12.
BC Fórum
11/2018 - Společně proti strašidlům
11.
BC Fórum
06/2018 – Simply BCM
10.
BC Fórum
11/2017 – Kontinuita bankovnictví a finančních služeb
9.
BC Fórum
06/2017 – Význam externích subjektů v rámci BCM
8.
BC Fórum
12/2016 – Trendy a inovace v BCM
7.
BC Fórum
04/2016 – Krizová cvičení
6.
BC Fórum
10/2015 – Sdílení zkušenost
5.
BC Fórum
06/2015 – Sdílení zkušeností
4.
BC Fórum
02/2015 – Sdílení zkušeností
3.
BC Fórum
11/2014 – Emergency management
2.
BC Fórum
05/2014 – Business Impact Analysis
1.
BC Fórum
02/2014 – První fórum pro BC profesionály

Osobnosti Business Continuity fóra

Programový výbor BC Fóra

Ing. Ondřej Bos, Ph.D.

Business Continuity Manager ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

i

Ing. Zdeněk Blažek, Ph.D. CISM

Vice President, Security Manager ve společnosti COMMERZBANK AG Praha

i

Dr. Ladislav Csiba

Business Continuity and Crisis Manager ve společnosti Home Credit International a.s.

i

Ing. Martin Pešek

Business Continuity Manager pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko ve společnosti Citibank Europe plc

Odborníci PwC

Tomáš Kuča

Partner PwC, vedoucí oddělení Řízení IT rizik v regionu střední a východní Evropy, pravidelný účastník BC Fóra a spolutvůrce manažeských školení v oblasti BCM.

Michal Wojnar

Manažer týmu zaměřeného na oblast Business Continuity v PwC Česká republika, spoluzakladatel Business Continuity fóra a odborník na tuto problematiku.

Organizační tým

Kristýna Pelešková

kristyna.peleskova@cz.pwc.com
+420 733 169 166

Markéta Neumanová

marketa.neumanova@cz.pwc.com
+420 703 186 903

Partnerem BC Fóra je: